Program

Převážná většina programu probíhá celoročně a za každého počasí venku, tj. na zahradě v našem zázemí, v lesích v Liboháji nebo v okolí Janských přehrad.  Hraní si venku vnímáme jako přirozenou a důležitou součást dětství.  Příroda sama o sobě nabízí prostor pro učení a děti v ní mají možnost rozvíjet spontánní hrou to, co právě potřebují a na co jsou připraveny. Děti budou mít také možnost se společně s průvodci po delší časový úsek věnovat jednomu tématu ve spojení s přírodou dle jejich zájmu a potřeb. Důležitými milníky budou drobné společné oslavy, kterými završíme určité období. 

Rytmus dne:

08:00 – 8:45Příchod dětí
09:00 – 9:30Přivítání a ranní kruh
09.30 – 11:30Lesní výprava, příchod do zázemí
11:30 – 12:00Převlékání, hygiena před obědem
12:00 – 12:40Oběd
12:45Vyzvedávání dětí po obědě 
13:00 – 13:45Pohádka, odpočinek ve vlastním spacáčku
13:30 – 14.30Svačina a volná hra na zahradě
14:30 – 15:00Vyzvedávání dětí a úklid zázemí