Zápis

Na školní rok 2024 – 25 nevyhlašujeme oficiální zápis. Od jara 2024 máme dvě volná místa. Pokud máte zájem o umístění vašeho dítěte, vyplňte nám nezávaznou přihlášku, a my se vám obratem ozveme.

Do Kopýtka jsou přijímány děti ve věku od 3 – 6  let do maximální kapacity 16 dětí.

Na přijetí dítěte není nárok. O přijetí dětí rozhoduje koordinátorka a hlavní průvodce podle stanovených kritérií.

Před podáním žádosti o přijetí, se prosím, seznamte s obsahem našich webových stránek a dokumentů. Vedle praktických informací o nás, programu i provozu si na webu můžete přečíst také všechny důležité dokumenty – provozní řád a vzdělávací program. 

Provozovatel není oprávněn vyžadovat po zákonných zástupcích dětí zapsaných k docházce do lesního klubu Veselé kopýtko potvrzení od lékaře. Nelze tedy vyloučit, že budou v kolektivu děti, které se nepodrobily řádnému očkování.

Informace k poplatkům za vzdělávání najdete v záložce Ceník a stravování.

Chcete-li si vyzkoušet, jaké to je strávit dopoledne s dětmi venku, můžete se přihlásit do kroužku, který v zázemí školky pravidelně pořádá zřizovatel Maitrí z.s. Kroužek Lesní pondělky probíhá jednou týdně během podzimu a jara a je určený pro děti od 2 do 4 let s doprovodem.